- Enhver må få mene det en vil om nominasjonsprosessen i Frøya Ap. Det har vært bråk, og det var nok komiteen fullt klar over ville skje når de vraket en sittende ordfører. Det er sjelden folk flest kommer så nær en indre prosess i et parti som i dette tilfellet. Det må ikke forlede noen til å tro at dette er sjelden vare. De fleste partier har nok hatt sine nominasjonsfeider, men mediesituasjonen har vært anderledes. Her ble det meste blottlagt, slik det eksempelvis også ble for Hitra Frp.

Slik innleder partiveteranene Jan Otto Fredagsvik og Øyvind Johansen et leserbrev som er sendt lokalavisa Hitra-Frøya. Brevet kommer som et svar på tilsvarende brev fra Heidi Taraldsen for et par uker siden, der Taraldsen beskrev sine erfaringer med nominasjonsprosessen i Frøya Arbeiderparti.

LES OGSÅ: KRAFTIG OPPGJØR MED PARTIKULTUREN I FRØYA AP

- Heidi Taraldsen er også i sin fulle rett til å mene det hun vil om situasjonen og om den påståtte "kulturen" Frøya Ap. Det har ikke vært enkelt verken for henne, den sittende ordfører eller andre involverte i prosessen. Det vi imidlertid stusser over, er hva Heidi vil med å gjøre et nummer av at undertegnede er med i en gruppe som "skal følge opp ordføreren framover"? skriver Fredagsvik og Johansen.

De skriver at det ikke finnes en slik gruppe, selv om det ble pratet om at noen burde følge opp ordføreren med tanke på de samarbeidsproblemene som nominasjonskomiteen mente var internt i gruppa og mellom ordfører og partistyre.

- Med samlet 16 år som ordførere og 52 år i kommunestyret, hadde vi kanskje hatt noe å bidra med. For det andre: Om det var opprettet en slik gruppe, ville det i så fall vært suspekt eller udemokratisk? Hva da med all den lobbyvirksomhet som finner sted overfor politiske beslutningstakere, både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå? Mange ledere - også personer i høye politiske verv - omgir seg med rådgivere. Noen betaler sågar dyrt for rådene. Om ordføreren hadde en gruppe han rådførte seg med, har han fortsatt bare den ENE stemmen (i sjeldne tilfeller dobbelstemme) når han opptrer i Formannskap og kommunestyre. Det er der beslutningene tas og SKAL tas! heter det i brevet, som gjengis i fredagens Hitra-Frøya.

Jan Otto Fredagsvik (t.v.) fulgte nominasjonsmøtet i Frøya Ap fra tilhørerplass. Møtet endte som kjent med at Hans Stølan tok tilbake topplasseringa som nominasjonskomiteen ønsket å gi til Heidi Taraldsen. Bildet er tatt rett etter møteslutt. (Foto: Lars Otto Eide)
Øyvind Johansen (arkivfoto)
Heidi Taraldsen (arkivfoto)