Rådmannen i Hitra er innstilt på å gi 20.000 kroner i sponsorstøtte til sykkelrittet Hitrarittet, som arrangeres i september.

- I søknaden vises det til at arrangementet i 2013 hadde 222 påmeldte og at det i år forventes over 250 deltakere. Det er i år tredje gang at rittet arrangeres, og rittet begynner nå å etablere seg som en årlig tradisjon, skriver rådmannen.