Etter 12 år med utstillingen ”Øyriket midt i verden”, er det nå slutt. Skal du få med deg alle opplevelsene som utstillingen inneholder, må du innom Kystmuseet innen slutten av måneden.

- I februar begynner vi å ta ned utstillingen, så vi håper folk benytter sjansen til å se den før alle de lokale funnene blir sendt tilbake til Vitenskapsmuseet i Trondheim, oppfordrer Vorpbukt.

- Skal lokale funn utstilles lokalt?

En viktig diskusjon oppstod etter et funn av en sjakkbrikke kalt ”Hitrakongen” fra middelalderen ble funnet på Hitra i år 2000.

- Da sjakkbrikken ble funnet gikk diskusjonen på om man skal få vise frem de lokale funnene der de er funnet eller ikke? Det er jo viktig at folk får se lokalhistorien som fins der de bor. I tilfellet med ”Hitrakongen”, var funnet såpass spesielt at vi har en kopi på Kystmuseet i dag for å verne originalen best mulig. Men det meste som er her, er de originale funnene, understreker fagkonsulenten.

[M]

Skipet som forliste på Kvenvær

Nå vil Kystmuseet bruke tiden for å få i stand sin nye utstilling i den frigitte arealet.

- Den nye utstillingen vil ta utgangspunkt i historien om det russiske skipet Jedinorog, som sank ved Sæbuodden utenfor Kvenvær ei uværsnatt i 1760. Mange mistet livet den natta og historier om forliset har blitt fortalt helt frem til vår tid. I tillegg er forliset godt dokumentert, både gjennom brev, arkivmateriale og marinarkeologiske funn.

- Etter forliset ble det blant annet uenigheter mellom nordmenn og russere i forhold til forvaltningen av vrakgodset, og det finnes en brevveksling som gir oss innsikt i dette. I tillegg vet vi at det ble skrevet to sjøforklaringer – ei på dansk-norsk side og ei annen på russisk side – og at disse ikke skal stemme overens. Det blir spennende å dykke ned i dette materialet og vi gleder oss til å presentere resultatet for publikum når den tid kommer, forteller Vorpbukt engasjert.

Siden arbeidet med den nye utstillingen er såpass omfattende, vil ikke museet love noen åpningsdato ennå. Men leser du lokalavisa på nett og papir vil du nok finne svaret her etter hvert.