Snillfjord-ordfører Anders Krokstad, Hitra-ordfører Ole L. Haugen og Frøya-ordfører Berit Flåmo er blitt enige om å sende et brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune der man i uttrykker bekymring over kostnadsoverskridelsene som er avdekket rundt Fv. 714 Lakseveien nå i høst.

- Det er med stor bekymring vi leser i media om store kostnadsoverskridelser og om mangelfull framdrift på utbedringen av Lakseveien, skriver de tre i brevet.

Budsjett-bom kan forsinke bygging

Etter planen skulle byggingen av ny fv.714 mellom Snilldalsæter (ved Krokstadøra) og Berg (like før Ulvstubakken) starte til neste høst. Men kostnadsrammen fra 2006 på 500 millioner kroner er nå beregnet til å bli overskredet med drøyt 300 millioner kroner på grunn av nye krav til tunnelbredde og utvidelse til trefeltsvei opp mot Snilldalsetra, ifølge avisa Sør-Trøndelag.

- Da må noen andre enn Statens vegvesen kvalitetsikre tallene, og da går det fort ett år ekstra, sa leder i fylkeskommunens samferdselskomite, Karin Bjørkhaug til avisa. Det betyr at fylkeskommunen må redusere kostnadene, ved eksempelvis å kutte ut forbikjøringsfeltet opp til Snilldalssetra, for å kunne gjennomføre veibyggingen fortløpende.

- Vi finner grunn til å måtte reagere

I brevet lister de tre ordførerne opp viktige forutsetninger som var oppe da kommunene hadde bompengesøknadene til behandling. Kontinuerlig framdrift i utbyggingen, var en av dem, noe som nå kan stå i fare.

- Med den behandling bompengesøknaden fikk i regjering og storting, bl.a. med to trinns bompengesøknad, og med den store usikkerheten som nå oppstår gjennom de opplyste kostnadsoverskridelser og den erfarte og de planlagte (?) forsinkelser ift framdrift, så finner vi grunn til å måtte reagere og be om snarlige møter med fylkeskommunen for å søke nærmere avklaring på de omtalte problemer. Vi tør dermed be fylkeskommunen om å følge opp, og invitere til et orienterings- og drøftingsmøte så snart som mulig, skriver Krokstad, Haugen og Flåmo.

Leder av fylkets samferdseskomite, Karin Bjørkhaug åpner Brattstiåstunnelen. Hun vil nå kutte kostnader i neste delprosjekt på fv.714 etter budsjettoverskridelse.