Sigbjørn Larsen har flere ganger blitt utsatt for hærverk. Postkassen har blitt sprengt flere ganger, og i fjor gjorde noen hærverk på Sigbjørn Larsens eiendommer på Flatval, der det ble knust takstein på ei hytte, og kuttet en trosse ved ei kai.

Nå har noen vært på ferde igjen.

- Jeg holder på å bygge en båthall i Hamnavågen på Frøya. Jeg kjøpte en strømkabel til over 20 tusen, som skal brukes til oppvarming og lys. Det var gravd ned rundt 40 meter, men det var rundt 20 meter igjen til strømskapet, der kabelen ikke var gravd ned. Der kveilet vi opp kabelen i påvente av at elektriker skulle koble på strømmen, forteller Larsen.

I mellomtiden hadde noen vært på ferde for å gjøre hærverk.

- Vet du hva som hadde skjedd! Det hadde vært noen jævler og samlet tørt gras, som da la oppå kveilen og tente på, så kabelen smeltet. Det er helt ufattelig altså, sier Larsen.

I følge Larsen kostet kabelen 1000 kroner meteren. En elektriker har nå kuttet av den skadede delen, og skjøtet på ny kabel.

- Hva synes du om det?

- Det er så utrolig jævlig at det ikke er sant. Hadde de kuttet kabelen for å selge kobberen, så hadde jeg forstått det. Men dette er bare jævelskap for å ødelegge for meg.

- Har du noen mistanke til hvem det kan være?

- Nei. Men det må være noen som har visst om det, og tatt med seg fyrstikker og tent på. Det er det samme opplegget som da noen kastet stein ned på taket på hytta som ligger her. Der fikk jeg også ti tusen i ekstra kostnad, sier Larsen.