Etter børsnoteringen tirsdag har kursen for selskapet svingt mellom 39,30 kroner og 41,50 kroner. Det er IntraFish som melder dette i dag.

SalMar har 46 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret i Norge. 37 av konsesjonene ligger i Trøndelag og på Nordmøre. Ni konsesjoner ligger i Troms og drives av det heleide datterselskapet Senja Sjøfarm AS. Selskapet eier 50 prosent av Norskott Havbruk AS, som eier 100 prosent av Scottish Sea Farm Ltd. Dette er Storbritannias nest største oppdrettsselskap for laks. SalMar er en av verdens største produsenter av oppdrettlaks.

Tillitsvalgt Hilde Lihaug sier til Adresseavisen, at hun håper SalMar blir en suksess på børsen. Mange av de tillitsvalgte og 300 ansatte har nemlig kjøpt aksjer. De ansatte fikk tilbud om å kjøpe aksjer til 36 kroner som er tre kroner under åpningskursen på 39 kroner.