Lerøy og Salmar kjøper Pan Fish Scotland, melder IntraFish i dag. Det er selskapet Norskott Havbruk, som er eiet 50/50 av Lerøy Seafood ASA og SalMar ASA, som har inngått avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Pan Fish Scotland. Verdien av selskapet anslås til 800 mill.kroner. Avtalen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet i utvalgte land og det skal gjennomgås en verdivurdering. IntraFish skriver at salget vil gi en regnskapsmessig gevinst for selgeren Marine Harvest konsern, i størrelsesorden 195 mill.kroner.

Det er sendt ut børsmelding om saken i dag.