Av: Bjørn L. Rønningen

Politiet sjekker om Berkåk-hærverk kan ha forbindelser til Frøya