I dagens kommunestyremøte (torsdag) orienterer Svein Jarle Midtøy, prosjektdirektør Frøya kultur- og kompetansesenter, om blant annet arbeidet med å finansiere Nasjonalt innovasjonssenter for havbruk(NIHA), som skal være en del av Frøya kultur og kompetansesenter.

- Vil ta nasjonal rolle

- Med Nasjonalt innovasjonssenter for havbruk ønsker vi å ta en nasjonal rolle i henhold til regjeringens ambisjon om å øke verdiskapningen i norsk sjømatproduksjon fra 95 milliarder i 2010-tall, til 550 milliarder i 2050-tall. Det er fordi det blir stadig flere mennesker som skal mettes, og mindre tilgjengelig dyrkamark. Da må mer av næringsmiddelproduksjonen foregå i havet, med både off-shore havbruk, tareproduksjon og utvikling av andre muligheter for havbruk og sjømatproduksjon. Der har øyregionen et fortrinn, sier Midtøy til lokalavisa.

- Innovasjon må skje i praksis

Han mener det er naturlig at staten bidrar med penger til NIHA med utgangspunkt i den posisjonen Frøya og øyregionen har innen havbruk og sjømatproduksjon.

- Vi ønsker på vegne av nasjonen å bidra til at Norge får posisjonen som verdens fremste sjømatnasjon. Vår tanke er at innovasjon som fører til dette målet må skje i praksis, sammen med havbruksnæringen – og ikke på skrivebordet hos forskningsinstitusjonene. Da er det naturlig at innovasjonssenteret ligger der havbruket er. Det handler om å få frem de utenkte tankene om mulighetene som finnes i havet. Det ønsker vi å bidra til, med det offentlige som tilrettelegger - og det private næringsliv og forskningsmiljøene i henhold til forskning og utvikling. Da forventer vi å komme på statsbudsjettet med 3 millioner kroner i året, sier Midtøy.

Blir innovasjonssenter uansett

Men det blir Nasjonalt innovasjonssenter for havbruk også uten statlige penger, i følge Midtøy.

- Å komme på statsbudsjetter er ingen forutsetning. Men det er viktig å ha flere ben å stå på, og det vil være en styrke om vi får penger fra staten, sier Midtøy.

Han har likevel tro på at staten vil bidra til NIHA.

- Vi har allerede et partnerskap med stortingsrepresentanter som jobber med å få Nasjonalt innovasjonsenter inn på statsbudsjettet. Sannsynligheten øker for hver dag. Vi kommer til å jobbe med det til vi får oss en på trynet – eller til vi kan juble, sier Midtøy.