Neste torsdag skal Hitra kommunestyre behandle barnehage- og skolebruksplanen for kommunen. Ett av de mest opplagte tiltakene som vil komme, er at barnehage-kapasiteten i Fillan skal utvides. Administrasjonen og oppvekstkomiteen går inn for at dette løses ved en påbygging av den eksisterende (kommunale) barnehagen i kommunesenteret.

I dagens papirutgave av Hitra-Frøya forteller Frps Tom Skare at hans parti sannsynligvis vil gå inn for at det bygges en helt ny og større barnehage i Fillan. Han sier samtidig at man bør vurderer å konkurranseutsette dette, og viser til at nabokommunen Frøya nettopp har valgt en slik løsning.

Frøya har også en privat barnehage fra før. I Hitra er alle barnehagene kommunale.

Da Hitra formannskap i dag behandlet planen, uttrykte ordføreren bekymring for konsekvensene av Skares forslag.

- Vi prøvde dette med konkurranseutsetting i forrige periode. Den gangen kom det ikke inn noen tilbud. Men jeg er redd for at en slik runde vil skape stor uro blant de ansatte. Og det er sikkert ikke noen fordel for innholdet i barnehagen, sa Ole Haugen.

Heller ikke formannskapet foreslo noen endringer i den planen som foreligger, men det er ventet at det vil komme alternative forslag når kommunestyret skal behandle den.