Hitra kommunestyre møtes i dag (torsdag) fra kl. 13. Møtet kan du følge på web-tv.

Følg møteoverføringa via denne linken

Blant sakene som skal diskuteres, er den på forhånd mye omtalte vindkraftavtalen med SAE Vind på Eldsfjellet. Politikerne skal også behandle et par skjenkebevillings-søknader, vedtekter for barnehagene og tilskudd til prosjektet "Ung-Sommer 2013".

Alle saksdokumentene kan du laste ned via lokalavisas lokalpolitikk-sider her. (Klikk på ønsket kommune og utvalg)