En fersk verdiskapinganalyse -utført av Sintef på oppdrag fra de elleve kommunen i Kysten er klar - viser at utviklingen i verdiskaping i regionene (i løpende priser) har vært positiv mellom 2008 – 2010, mens sysselsettingen har vært stabil på drøyt 16.000 personer. I tillegg til en verdiskaping på 9, 6 milliarder kroner i regionen i 2010 - som tilsvarer en økning på 24 prosent i forhold til 2008 - genererer kommunene i Kysten er klar en verdiskaping i form av ringvirkninger i landet ellers på 8, 4 milliarder kroner.

Det tilsvarer en indirekte sysselsetting på ca. 12.000 personer ellers i landet i 2010.

- Slike effekter mellom Kysten er klar og resten av landet går egentlig begge veier. En del av virksomheten i Kysten er klar må betraktes som  ringvirkninger av virksomhet og etterspørsel i resten av landet, men dette har vi ikke gjennomført beregninger for her, står det i analysen.

Gode priser skaper verdier

Den store økningen i verdiskaping skyldes i hovedsak gode priser på oppdrettslaks, og en økning i volumet av oppdrettslaks på 13 prosent.

For Frøya og Hitra sin del har verdiskapingen gått opp med henholdsvis 46 og 40 prosent i perioden 2008-2010, mens sysselsettingen har økt med tre prosent på Frøya, og sunket med minus 1,1 prosent på Hitra i samme periode.

I torsdagens utgave av papiravisa kan du lese mer detaljert om verdiskaping og sysselsetting i øyregionen.