Brannmannskapene fryktet en stund at lyngbrannen i Vikaskaget skulle spre seg til bebyggelse i området. Det forteller vaktleder ved Trøndelag Brann og Redning til hitra-froya.no.

- Etter varslingen å bedømme, hørtes brannen ganske omfattende ut. Det var fare for at brannen kunne spre seg til bebyggelse, men mannskapene fikk raskt kontroll over lyngbrannen, forteller vaktlederen, som ikke har oversikt over hvor stort område som er svidd av.

Mannskaper fra Frøya brannvesen ble kalt ut, og klokka 13.19. meldte de tilbake at brannen var slokket. Ingen bygninger eller personer har kommet til skade.

Det er tørt i lynget og sol og vind skapte "gode" forhold for en lyngbrann. Det er ikke kjent hva som er årsak til brannen. Et øyenvitne forteller at brannen ble raskt slokket og anslår at bare et par hundre kvadratmeter lyng er svidd av i brannen.

- Det så ut til å være flere punkter det brant på. Vindretningen sto på fra Dragsneset. Jeg snakket meden av slokkemannskapene som heller ikke kunne si noe om årsak eller fra hvilket av punktene brannen startet, forteller øyenvitnet til lokalavisa.