Ifølge Finansavisen er detIndustrifinans som har fått tilslaget på å kjøpe lakseslakteriet for 390millioner kroner. Bygget eies 40 prosent av Salmar, 40 prosent av Kverva og 20prosent av eiendomsinvestor Bernt Thorsen i Abra Norge. Salgssummen gir engevinst på 100 millioner kroner, ifølge avisen.

- Jeg kan bekrefte at vi eri en salgsprosess, men jeg kan ikke uttale meg om pris, sier daglig leder HelgeMoen i Kverva til avisen. Ifølge ham er Innovamar leid ut på kontrakt tilSalmar i <>, og et salg får dermed ingen praktiskbetydning for driften. Salmar eier også slaktemaskinene og øvrige driftsmidler.

- Vi anser ikke selve byggetsom en kjerneeiendel, og så også at det var mulig å få en fornuftig pris.Anlegget er i full drift, med god kontantstrøm, og har kontrakt med en solidleietaker, sier Moen.