Se videoen fra første sprengning i 1989 til resultatet av tredje byggetrinn i 2022