- Det er veldig god stemning

Hitra FK er nå sikret fra å rykke ned. Foto: Knut Erlend Jegersen.