Frøya kommune inviterer til folkemøte i kommunestyresalen i kveld, onsdag, klokka 18.

Tema er et framtidig badeland.

Sist fredag presenterte Norconsult sin mulighetsstudio for et badeland i et lunsjmøte for næringslivet på Frøya.

I kveld kan alle som er interessert få høre om hva som er planlagt, og komme med innspill til den videre planleggingen.

Les mer om badeland-planene her: