386.000 kubikk fast fjell skal tas ut i Nordhammervika for å gi plass til industrien. Det tilsvarer omlag 580.000 kubikk løsmasser innen området er klart.

Statistikken fra entreprenøren Johs. J. Syltern AS viser at at det så langt (per uke 14) er tatt ut 492.000 kubikk løsmasser. Det tilsvarer 16.072 dumperlass. Anleggsarbeidet  begynner nå derfor virkelig å sette spor, både det som er sprengt ut og det som blir fyllt opp i sjøen.

Omregnet i lass på dumperne, er det siden oppstarten kjørt ut i overkant av 13.000 dumper-lass fra Nordhammervika.

Fordelt på uker er uttaket slik:

* Uke 10: 1.194 lass stein + 530 lass morene, totalt 1.724 lass

* Uke 11: 943 lass stein + 468 lass morene + 32 lass avdekkingsmasser, totalt 1.443 lass

* Uke 12: 1.024 lass sten + 198 lass morene + 389 lass avdekkingsmasser, totalt 1.611 lass

* Uke 13: (påskeferie)

* Uke 14: 796 lass stein + 182 lass morene + 324 lass avdekkingsmasser, totalt 1.302 lass

- Vi har full gass på uttak av masse fortsatt. I tillegg har vi brukt siste uka før påske til å kjøre ut myrmasser og avdekkingsmasser, fotalte anleggsleder Daniel Størvold nylig til lokalavisa.

Under forarbeidene ble det lagret store mengder jord ved Returas anlegg ved Nordhammervika. Denne jorda flyttes nå til et deponi på andre siden av fylkesveien, ikke langt fra avkjøringa til kirkegården.

Normalt er rundt 15 mann i sving med industriområdet.