Stengt tunnel skapte lange køer i søndagstrafikken