- Når Coop sier «litt ditt», sier vi: «Her er alt vårt»