I en høringsuttalelse i forbindelse med den nye skolebruksplanen er Utdanningsforbundet tydelig på at man vil ha 1.-7. skole i alle skolekretser på Hitra, pluss 1.-10.skole i Fillan.

I praksis betyr dette at lærerorganisasjonen ønsker å snu de politiske prosessene. De siste årene har Barmen-elever blitt flyttet til Fillan skole fra 5. klasse. Og i vår gjorde kommunestyret vedtak på at også Kvenvær skal være 1.-4. skole.

Klubbene i alle skolekretsene på Hitra har uttalt seg om barnehage- og skolebruksplan for Hitra kommune, og Hitra Utdanningsforbunds medlemmer er entydig i sin tilbakemelding til politikerne.

"En vinn-vinn for grendene"

- Å ikke flytte elever er vinn – vinn for grendene og Fillan: Grendene opprettholder sin struktur med gode klassestørrelser for elevene, og Fillan får færre elever i klassene, og dermed mer tid til hver enkelt elev ! Samtidig blir behovet for utbygging mindre, skriver forbundet i sin høringsuttalelse.

Den blir lagt fra for politikerne i oppvekstkomiteen nå på torsdag. Her framlegges også uttalelsene fra de seks samarbeidsutvalgene, fra personalet ved småskoletrinnet i Fillan samt partiet SV.

LES ALLE HØRINGSUTTALELSENE HER

- Hverdagen mer oversiktlig

Utdanningsforbundet mener hverdagen blir mer oversiktlig i en grendeskole.

- I en grendeskole er hverdagen mer oversiktlig, og det er lettere for eleven å ha fokus med færre elever rundt seg. Den enkelte elev føler seg mer sett når det er færre elever i klassen. En positiv og støttende relasjon mellom lærer og elev, er en av faktorene for best utbytte av læring.

- Ved evt. 1-4 skoler i kretsene vil det faglige miljøet på enhetene bli betydelig mindre, og det kan bli vanskeligere å få rekruttert ansatte til små enheter. I tillegg er det behov for en ny eller utbygd barnehage i Fillan, som en egen enhet. Den vil bli stor nok i seg selv, heter det i uttalelsen.