Trønderbilene AS, som kjører all skoleskyss i øyregionen, er tatt ut som bedrift som vil bli rammet av en eventuell storstreik fra førstkommende mandag.

YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) har varslet at de vil ta ut 11 av busselskapets medlemmer i Rissa, 6 medlemmer i Trondheim og 87 medlemmer forøvrig i selskapets virksomhet. Hvilket betyr at det trolig går mot full stans i det aller meste av busstransport i Hitra og Frøya fra mandag av, dersom partene ikke blir enige innen fristen.

Har søkt om dispensasjon for Helseekspressen

- Vi jobber nå med å få oversikt over hvilke ruter som blir berørt. Men trolig vil det berøre alle skolerutene og vanlige ruter vi kjører på Hitra og Frøya, sier administrerende direktør i Trønderbilene, Geir-Vidar Sørheim, til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Når det gjelder de øvrige rutene våre, så kan vi vel ikke påberope oss fare for liv og helse. Men vi har søkt om dispensasjon for Helseekspressen og håper å kunne få kjøre pasienter til og fra St. Olavs. Men her vet vi ikke om dispensasjons-søknaden går gjennom ennå. I verste fall må vi altså innstille alt fra mandag, sier Sørheim.

Ingen lokale båtruter berørt i denne omgang

Selskapet går nå gjennom alle sine organiserte og uorganiserte medlemmer for å finne ut konkret hvilke ruter som blir berørt, og varsler en pressemelding om dette i dag eller i morgen. Streiken vil eventuelt inntreffe fra mandag 8. april klokka 06.

Det er foreløpig ikke varslet at noen andre bedrifter på Hitra og Frøya vil bli tatt ut i streik ved en eventuell konflikt. Enkelte ferge- og båtstrekninger i Midt-Norge er tatt ut, men dette berører ikke de som trafikkerer øyregionen, ifølge oversikten vi har fått fra LO og YS.

Forhandler om penger

Forhandlingene mellom LO og NHO ble brutt før påske. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, der det i stor grad bare er spørsmål om penger.

Bruddet kom etter at LO sto hardt på sitt krav om én krone ekstra i timen, og tre kroner til de lavlønte. NHO startet på null, men skal ha gått opp til 50 øre i tillegg før det ble brudd.