Kvartalstallene fra Statiistisk sentralbyrå viser at det på Hitra i 2. kvartal ble født 13 unger, mens 14 personer døde.

66 flyttet til kommunen, derav 37 fra utlandet. 46 personer forlot Hitra. 17 av disse flyttet til utlandet, noe som resulterer i netto innflytting på 20.

Totalt medfører dette at Hitra fikk 19 flere innbyggere, og dermed nå står noteret med et folketall på 4.518.

På Frøya ble det født 10, mens 14 døde. Samtidig flyttet 47 personer til kommunen (24 av disse kom fra utlandet). 60 personer flyttet den andre veien (21 til utlandet), slik at Frøya i siste kvartal fikk en netto innflytting på minus 13.

Totalt sett ble det 17 færre frøyværinger, slik at kommunen nå står registrert med 4.494 innbyggere.

Folketallet i Snillfjord er nå 982 etter at innbyggertallet i andre kvartal økte med en person.