- Sier du det. Så bra! Da er det på plass, da.

Berit Flåmo har ikke hørt nyheten før lokalavisa tar kontakt.

- Vi ser resultatet av et langvarig arbeid. jeg har jo ikke vært delaktig så lenge, men det er mange som har jobbet mye gjennom mange år, for dette. Så det er mange som skal ha takk, sier Flåmo.

- Hvem tenker du på?

Jeg tenker jo på at det har vært et samlet politisk miljø lokalt som har vært enige, og stått for at det må være oppdrett i Froan. Og så har jo den samlede stortingsbenken fra Sør-Trøndelag, som har gjort felles sak, sier Berit Flåmo.