- Nå er vi er rett og slett fly forbanna! sier Inge Ryan, leder av næringsforeningen på Frøya.

- Vi opplever igjen at riksmedia både på radio og TV flesker til med et negativt nyhetsoppslag om manglende lønnsomhet hva angår fastlandsutbyggingen i Norge. Det er midt sagt utrolig at det går an å beskrive et slikt unyansert og uriktig bilde av virkeligheten på denne måten kun støttet av generell statistikk, skriver Ryan i en melding han har sendt til lokale medier.

Det var i går NRK fortalte at man hadde gjennomgått 19 fastlandsprosjekter i Midt- og Nord-Norge. I 14 av 19 prosjekter har folketallet gått ned etter at fastlandsforbindelsen var etablert. Hitra og Frøya er et av de positive unntakene. I likhet med fylkesordfører Tore O. Sandvik, er også næringsforeningas Ryan oppgitt over at det blir framstilt som at fastlandsprosjekter ikke er lønnsomme.

- Jeg er veldig glad for at fylkesordfører Sandvik går ut og er irritert over påstandene og begrunner det. Vi er i tillegg fly forbanna og finner oss ikke i slike unyanserte nyhetsoppslag. I tillegg til at fremstillingene er uriktig vitner det også om totalt manglende respekt for den verdiskaping fiske og havbruk har og vil få i årene fremover. Det er kanskje på tide at både statistikk, politikk og journalistikk tar seg en tur utover til Frøya og blir fortalt hva, hvorfor og hvordan vi får det til, og påfølgende formidle de faktaene til det norske folk, skriver Ryan med et utropstegn bak.

- Jeg ønsker også å presisere at den verdiskapingen og lønnsomheten vi har forankret i fiske og havbruk, og som hele Norge nyter godt av, på ingen måte har kommet av seg selv. Kystbefolkningen er et prøvet folk som alltid har kjempet og har måttet klare seg selv. Til og med å få fastlandsforbindelsen til Hitra og Frøya var i sin tid en beinhard kamp over mange år. Men det er ingen i dag som har belegg for, ei heller våger å si, at den investeringen ikke har vært lønnsom! Alle tall peker oppover hva angår både befolkningsvekst og verdiskaping og de forskningsbaserte prognosene tilsier at vi bare er i starten av denne veksten. Kyst og havbruk er et av de viktigste navene i norsk næringsutvikling og vil bli det viktigste når oljeeventyret tar slutt, skriver han.