Denne uka ble landposttjeneste-tilbudet til Hitra borettslagi Fillan redusert til en dag pr. uke. Det har fått beboere og pårørende til å reagere.

Det var i forrige uke at de eldre beboerne i Hitra borettslag også kalt ”Blåfjell”, mottok brev i fra Posten Norge som varslet om at adressen deres ligger i et område uten landposttjeneste.

Et dårligere tilbud

I brevet opplyser Posten videre at de i en overgangsperiode vil utføre landposttjeneste til over sommeren en dag pr. uke og at landposttjenester kan fås utført alle dager ved Mix Hitratorget og Post i butikk.

- Brevet vi har fått i fra Posten har blitt tolket på ulikt vis, men det vi beboerne er redde for er at dette på sikt blir et dårligere tilbud for oss, sier Lilly Sandås som bor i en av Blåfjells til sammen 36 boenheter.

Begynnelsen på slutten

For enkelte av brukerne betyr det alt å ha et slik tilbud, sier Sandås. Hun forteller at det er beboere i Blåfjell på over 90 år, som ikke har lett for å komme seg til sentrum på egenhånd. Lilly påpeker også at det ikke er alle som bor i borettslaget som har pårørende i nærheten.

- Vi er redde for at vi blir utestengt fra alt og at dette blir begynnelsen på slutten. For tar Posten bort den ene tjenesten så kommer kanskje mer bort på sikt. Og da blir det problem.

Oppleves som drastisk

Styreleder i Hitra borettslag, Per Ervik, er på vegne av beboerne opprørt over brevet de har fått.

- Vi opplever dette som drastisk og bekymringsfullt.

Han forteller at flere av beboerne i første omgang ut i fra ordlyden i brevet trodde de kom til å få redusert all postlevering til Blåfjell.

- Det er rett og slett utydelig hva Posten mener. Vi synes også de er for diffuse i forhold til bruken av ordet ”overgangsfase”. Det jeg leser ut fra dette er at vi i midlertid kommer til å få en langt dårligere tjeneste og det finner vi oss ikke i, sier Ervik.

- Landposttjenesten er en tjeneste som settes stor pris på og som bør opprettholdes, sier Per Ervik som er styreleder i Hitra borettslag.

Berører ikke vanlig post

Landposttjeneste innebærer levering av pakker som normalt skulle blitt henta i Post i butikk, samt innskudd og uttak av penger. Det berører ikke vanlig post, forsikrer Leif Østvang, distriktssjef i Posten Norge.

Det har siden 1.mars i år blitt gjort store endringer i Posten, deriblant i forhold til landposttjenestetilbudet, legger Østvang til.

Han forklarer at Posten utfører landposttjeneste til alle som bor fire km. unna Post i butikk, det er hovedregelen.

- Så har vi også åpna for at de som bor mellom 1 til 4. km unna også kan få tilbudet ved å møte opp ved postkassa eller bestille landposttjeneste en dag i uka.

Postveien 11 og Hitra borettslag ligger i følge distriktssjefen ikke mer enn 4-500 meter unna Post i butikk.

- Så som en ekstra-service og for å gjøre dette til en mykere overgang for innbyggerne i Blåfjell, har vi valgt å gi beboerne dette tilbudet en dag i uka til over sommeren. De fleste beoberne benytter seg av Post i butikk, men vi har forståelse for at dette kan være vanskelig for enkelte. Vi har blant annet en seks-syv faste brukere av dette tilbudet i Blåfjell.

Danner et bilde

Østvang sier at de over sommeren vil ha erfart hvordan denne ordningen har fungert.

-Vi får dannet oss et bilde over hvor mange som faktisk har behovet. Deretter får vi vurdere hva vi gjør videre. Vi får eventuelt gå i dialog med de dette blir spesielt vanskelig for, sier Østvang og legger til at Posten er åpne for å ta særhensyn.

- Ivareta servicetilbudet

Selv om Posten er inne i en omstillingsfase og det kommer stadig nye digitale løsninger som både er vel og bra, sier styreleder Per Ervik så mener han at Posten må fortsette å ivareta tjenester og servicetilbudet til sine innbyggere.

- Landposttjenesten er en tjeneste som settes stor pris på og som bør opprettholdes. Siden det er mange eldre på Blåfjell som ikke kommer seg til Post i butikk så håper jeg Posten kan revurdere dette og prioriterer de som er eldre og svakstilte i samfunnet. Vi er spente på hva som vil skje videre.