Eksportprisen for fersk norsk laks gikk ned med 5,9 prosent i forrige uke. Prisen for frossen laks gikk derimot opp med 8 prosent.

Både pris og kvantum på laksen ligger fortsatt på et høyere nivå sammenlignet med samme uke i fjor.