Ved hjelp av mini-ubåt og kamera ble det mandag funnet skader på skroget til den havarerte oppdrettsbåten «Frøy Viking».

– Det er ikke avklart om disse kan ha forårsaket havariet, eller om de ble påført da båten gikk ned. Det opplyser havariinspektør Bjørn Bratfoss i Statens havarikommisjon for transport til Tidens Krav.

«Frøy Viking» er en 13,5 meter lang katamaran. Den ble lokalisert på drøyt 50 meters dyp på Edøyfjorden, mellom Gridsvågøya i Aure og Edøya på Smøla, etter at den havarerte 26. august.

– Båten lå med styrbord side av skroget ned i havbunnen. Denne delen var det derfor vanskelig å undersøke nærmere, forteller Bratfoss.

Det som kameraet på den fjernstyrte undervannsfarkosten derimot avslørte, var at båten altså hadde en del skader i tunneltaket mellom de to skrogene. Her kan det ifølge Bratfoss se ut som om jernplatene har klappet sammen.

Dårlig vær, mye sjø

– Vi vet at båten rett før den havarerte kom inn i et område der det var skvalpete vær og en del strømsjø. Hvor vidt bølgene forårsaket skrogskaden, eller de oppsto som følge av at båten tok inn vann av andre årsaker og derfor lå tungt i sjøen, er uvisst, sier Bjørn Bratfoss.

Han opplyser at Havarikommisjonen nå trenger tid på seg i noen dager framover til å gå igjennom film- og bildematerialet som ble sikret av havaristen mandag.

Han var tirsdag på vei til Bodø i jobbsammenheng, så det er uvisst om dette skjer før i neste uke.

Først når dette er gjort og det forhåpentlig framtrer et mulig bilde av hva som har skjedd, vil det bli tatt stilling til eventuell heving eller ytterligere undersøkelser.

Venter på havarikommisjonens konklusjon

Daglig leder i Frøy Akvaservice, Idar Indset, avventer havarikommisjonens konklusjon.

- Det er viktig for alle involverte å finne årsaken til forliset. Dette for at vi skal få mest mulig lærdom ut av en slik hendelse, sier Indset.

Han presiserer at han ikke har noen grunn til å tro at det har vært svakheter ved skipet.

Mandagens operasjon med å lokalisere og filme vraket, skjedde ved hjelp av «Frøydykk». Den tilhører Frøy Akvaservice, rederiet som også eier «Frøy Viking».

Foruten mannskapet på «Frøydykk» deltok to representanter fra Target Subsea som opererte undervannsfarkosten, havarisjef Tormod Mahle fra Bud og Hustad forsikring, samt Bjørn Bratfoss fra Havarikommisjonen.