Av: Bjørn L. Rønningen

Næringsbygg ved bensinstasjon står i flammer

foto