I april ble det eksportert 70 662 tonn laks, en vekst på 13 664 tonn mot samme måned i fjor. Det ble eksportert laks for 2,2 milliarder kroner, en nedgang på 131 millioner kroner. Selv om prisen er lavere enn i fjor, har det vært en positiv utvikling i den totale månedsprisen for laks hittil i år.

- Den positive pristrenden må tilskrives økende etterspørsel etter fersk laks blant konsumenter i de fleste markeder rundt om i verden, sier senioranalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Russland fortsatt størst

Veksten fortsetter til Russland, og i april ble det eksportert 10 542 tonn laks, en vekst på4 872 tonn mot samme måned i fjor. Nesten 15 % av all laks som Norge eksporterer går nå til Russland, i tilsvarende måned i 2011 var denne andelen 9 %.

Vekst i Asia

På topp ti listen over landene med største volumvekst finner vi fire fra Asia og resten fra Europa. Japan skiller seg spesielt ut med en eksportert mengde på 3 270 tonn, en vekst på 1 381. Dette gjør at Japan i april var det nest største vekstmarkedet.

Japan var i april det 6. største markedet for laks, mot en 11. plass i fjor. Videre i rekken av asiatiske land som viser til sterk vekst er Vietnam, Taiwan og Thailand som totalt sett hadde en vekst på 1 679 tonn.