–  Resultatet ernoe vi er overrasket over, når vi ser trafikkbildet ellers. Men hvis dennekontrollen er representativ for den reelle situasjonen er vi bra fornøyd,resonerer Fiskvik.

En mopedist på Hitra fikk i løpet av helgas kontrollerkjøretøyet avskiltet på grunn av tekniske endringer på kjøretøyet, avslutterpolitiførstebetjent Ove Fiskvik til lokalavisa.