Det ble ikke store debatten om Hitra Venstres forslag om å innlede samtaler med Snillfjord om kommunesammenslåing.

Les: Vil utrede sammenslåing av Hitra og Snillfjord

Eldsbjørg Broholm var en av få som gikk på talerstolen og kommenterte, og hun var ikke nådig:

- Jeg synes forslaget er så pinglete. Skal vi diskutere sammenslåing, må vi gå til noen som er jevnbyrdige, og da betyr det å gå til Frøya. Der har vi gjort forsøk tidligere, uten å lykkes så langt, men jeg sier ikke at vi ikke skal forsøke igjen. Men å gå til lille Snillfjord, nei det er pinglete, sa Broholm.

Forslaget fra Venstres Liland fikk fire stemmer og ble avvist. Ved side av Liland stemte Sps Ellen Aaanes Draagen og Høyre-representantene Tore Knut Meland og Dag Willmann for.

Forslaget ble lansert som et tillegg da  kommunens skulle ta stilling til hvordan de folkevalgte skal ha styring med de interkommunale samarbeidsprosjektene i orkdalsregionen.