Formannskapet har tidligere gitt rådmannen fullmakt til å tildele barnehageplass til de 9 barna som har krav på lovpålagt barnehageplass til høsten, og finne plass til de 15 barna som står på venteliste, men som ikke har krav på plass. Plassene er fordelt mellom Sistranda Kystbarnehage og Dyrøy barnehage.

For å huse de ekstra barna foreslår rådmannen å bygge om et sjøhus i tilknytning til Sistranda Kystbarnehage, slik at førskoleavdelingen kan flytte dit. Får å få til det ber rådmannen formannskapet om å gi et tilleggstilskudd på 200.000 kroner til ombyggingen.

Elin Helmersen ved Sistranda Kystbarnehage mener det er en god løsning.

- Jeg synes det er en knakende god idé. Planen er å bygge ut innvendig med lys og varme, slik at vi kan bruke sjøhuset som en base for deler av storbarnsavdelingen til høsten. Da får vi mulighet til å bygge videre på vår kystprofil, og samtidig løse mangelen på barnehageplasser. Vi vil så gjerne at ungene skal komme tilbake til Frøya når de er voksne, og da er det viktig at de får livet i sjøen, som er næringsgrunnlaget for hele kysten, under huden, sier Helmersen til hitra-froya.no.