På Frøya har kommunestyret allerede hatt sitt siste møte der politikerne forholder seg til bunker med sakspapirer. Kommunestyrets 23 representanter skal innen neste møte ha fått ipad som skal brukes til å lese dokumenter med mer. Det er også satt av en dag til opplæring før neste kommunestyre.

Skal lære av hverandre

Ordfører Berit Flåmo sier politikerne er svært positive.

- Det er ikke noen tvil: politikerne vil prøve ut dette. Vi har fleipet litt med det, men også diskutert en del om hvordan det vil bli. Vi er innstilte på å spørre og lære av hverandre.

Hitra er også i ferd med å gjøre samme investering.

Miljø og økonomi

Argumentene for å gå over til papirløs politikk, er ikke bare miljøhensyn. Det koster nemlig penger å skrive ut og sende store bunker med papir.

«Til hvert møte i politiske organer produseres store mengder med papir. Med dagens fokus på miljø og bruk av ressurser, er dette både lite miljøvennlig og påfører Hitra kommune store utgifter til porto, papirbruk, kostnader knyttet til kopimaskiner og arbeidstid. Folkevalgte inviteres derfor til å fatte vedtak om innføring av en løsning med ”papirløs” behandling av saker i folkevalgte organ» heter det i sakframlegget om «papirløs politiker» som formannskapet i Hitra behandlet i siste møte.

Kommuneadminsitrasjonen har, basert på de politiske møtene i 2011, regnet ut at kommunen bruker 240.000 kroner til møteproduksjon, det vil si: papir og porto.

Innspart i løpet av ett år

Investering i ipad til de 23 faste politikerne i kommunestyret vil koste 200.000 kroner.

«Sett i forhold til kommunens utgifter til møteproduksjon per i dag, vil investeringen være inntjent innen ett år», skriver hitrarådmannen.

Et enstemmig formannskap støttet rådmannens forslag om overgang til «papirløs politiker» så snart som praktisk mulig. Politikerne ber om at rådmannen utarbeider kjøreregler for pc, iPad og lignende i møter.

Ordføreren forklarer hva en ipad er

Det er fortsatt mange som ikke engang vet hva en ipad er. Vi vender tilbake til ordfører Flåmo på Frøya.

- Kan du på sparket forklare oss hva en ipad er?

- Det er noe jeg har nede i veska mi, nå… herregud, skal du ha en avansert forklaring?

- Nei, forklar så enkelt som mulig.

- Det er ei lita datamaskin, flat som ei pannekake. Den er veldig anvendelig og lett å ha med seg. Den har internett-tilgang, og man kan hente ned mail på den. Og på utgaven som politikerne får vil det være mulig å notere og skrive… var det greit nok forklart?

- Jo, takk skal du ha.

Frøyaordfører Berit Flåmo