- Skatteregler regulerer hvor mye folk uten norsk statsborgerskap kan arbeide i Norge. Dette påvirker hvor mye Jane kan jobbe på Frøya og nå tror vi at vi har funnet løsningen på dette problemet, fortalte damegjengen fra Frøya og Hitra på Shetlands-tur.

De seks øy-damene, inkludert shetlandske Jane Manson, har bladd i historiske artikler for på humoristisk vis å finne muligheter til å kjøpe tilbake Shetland, og dermed forenkle Janes arbeidsforhold hjemme på Frøya.

- En gammel sak om pantsetting av Shetland som medgift tas opp og vi ønsker å betale inn verdien av medgiften og så få tilbake Shetland. Det burde jo gå greit!

Sa damene før avreise og tok med seg en egenprodusert sjekk på 8.000 rhinske gylden.

Også lokalavisa på Shetland fattet interesse for det spesielle framstøtet for å gjøre Shetland norsk og bringer bilde av damegjengen sammen med John Smith, som representerte de lokale myndighetene på rådhus-trappa.

- Rådet fikk en overraskelse da en gjeng norske damer møtte opp på rådhuset for å gjøre krav på øyene, skriver lokalavisa.