Et vogntog har ved 08-tiden bergingshjelp ved Neverlia mellom Sandstad og Fillan. Skader på vogntoget tyder på at kjøretøyet har blitt liggende i grøfta etter en utforkjøring.

Bergingsbilen har fått vogntoget tilbake på veien, og det er mulig for annen trafikk å passere. Det er ingenting som tyder på personskade, ifølge andre bilister i området.

hitra-froya.no oppdaterer saken