Mens busstrafikken i Trondheim i følge AtB sliter på det plutselige vinterføre, har ikke Morten Rødde ved Trønderbilene AS hørt om noen problemer for bussene verken på Hitra eller Frøya med tanke på det glatte veidekke.

- Vi begynner å bytte dekk allerede i høstferien, så etter det jeg vet skal alle busser skal ha vinterdekk nå, inkludert bussene på Hitra og Frøya, sier Rødde.