Siem Pilot. Du har sikkert hørt og sett navnet i norske medier den siste tiden.

Norges bidrag i Middelhavet

I april i fjor, bestemte den norske regjeringen at Norge skulle bidra i håndteringen av flyktningkrisen i Middelhavet.De sendte forsyningsskipet Siem Pilot som siden juni 2015 har deltatt i operasjonen Trition, i regi EUs grensekontrollbyrå Frontex.

Eventyrlyst og bistand

Ombord Siem Pilot er det politi, kystvaktpersonell, legepersonell og båtmannskap i fra Norge.En av disse, Lars Meland (40) er politioverbetjent og operasjonsleder i Troms politidistrikt.Lars har tilknytning til øyregionen.Han har riktignok aldri bodd her selv, men begge foreldrene hans kommer i fra Hitra. I tillegg har han tilbragt mye tid her, både i oppveksten og i voksen alder ved hytta deres på Melandsjø.- Utenlandsoppdragene til politiet, går som regel over en lengre periode. Denne stillingen var for en begrenset tidsperiode og det passet bra, forteller Lars på telefon i fra Tromsø.Det var flere grunner til at Meland bestemte seg for å søkte seg til Siem Pilot.- Vi som jobber i politiet har gjerne et ønske om å hjelpe andre. Jeg har også en godt utviklet eventyrlyst.Som de fleste andre, har også Lars fulgt utviklingen i Middelhavet.- Jeg har sett bildene av folk i nød, desperate mennesker på flukt i fra krig og elendighet. Så jeg bestemte meg raskt for å reise nedover og bidra.

Lars Meland er politioverbetjent og har i to runder vært ombord redningsskipet Siem Pilot.

Kontroll og god sikkerhet

I to runder har Lars vært ombord Siem Pilot.- Jeg var ombord i hele august. Deretter var jeg hjemme en periode, før jeg dro tilbake i midten av oktober og kom tilbake til Norge i midten av november.Siem Pilots oppgave er per definisjon primært å drive med grensekontroll.- I praksis ble det lite av det og aller mest redningsoppdrag, som vi fikk etter anmodning fra italienske myndigheter.Meland sin hovedoppgave var å ha oversikt over det praktiske arbeidet på dekk og sørge for god logistikk.- På det meste tok vi ombord 960 migranter. Det er mange samlet på lastedekket av et skip på en gang, derfor gjelder det å holde en stram kontroll. Alt gjøres så raskt og effektivt som mulig, men også mest mulig sikkert både for oss som jobber der og for migrantene.

- Det gikk i ett

Siem Pilot har i hovedsak jobbet sørvest for Sicilia.- På de fleste oppdragene var vi ganske nært kysten av Libya i Nord-Afrika.Det er her flyktningenes sentrale middelhavsrute går.I alt har Meland deltatt i ni redningsaksjoner, hvor de har plukket opp rett over fire tusen migranter.Lars forteller at de opplevde en ekstrem situasjon, i en ekstrem varme.- Sola stekte, lufta var nær sagt stillestående og temperaturen var opp i femti grader. Samtidig hadde vi på oss en god del utstyr.Det var spesielt ille i august, - da gikk i ett hele tiden.

En typisk overfylt fiskebåt med migranter i Middelhavet. I alt har Lars Meland deltatt i ni redningsaksjoner, hvor de har plukket opp rett over fire tusen migranter.

- Blodpris for noe de tror er trygt

Antallet mennesker på flukt, er det høyeste verden har sett siden andre verdenskrig.Men hvem er så flyktningene som kommer sjøveien over det sentrale Middelhavet?- Det er all slags mulige mennesker i ulike aldre. Alt i fra velstående og godt utdanna folk, til de som knapt har eid nåla i veggen. Landene det kommer flest i fra er Eritrea, Afrika sør for Sahara og Somalia.- De tror det er en trygg reise de skal på, over havet og til vesten, legger Lars til.- Men felles for dem alle, er at de har betalt en blodpris til menneskesmuglere for å plass ombord båter som overlastes og er i skrøpelig stand.Meland presiserer at de hjelper båter hvor det kreves, uansett om båtene er i ferd med å synke eller ikke.- Ombord disse båtene er det helt forferdelig. Flyktningene stues sammen som dyr og hvert et ledig rom fylles opp, før båten legger ut på den risikofylte overfarten.

Migrantene betaler blodpris til menneskesmuglerne for en reise over til Europa de på forhånd tror er trygg. De stues sammen som dyr og hvert et ledig rom fylles opp før båten legger ut på den risikofylte overfarten.

Søket fortsetter

Det var over en million migranter som kom seg velberget over Middelhavet i 2015, i følge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR). Kripos oppgir at Siem Pilot har reddet 12 340 migranter siden de startet sine operasjoner i fjor."Siem Pilot har siden i går kveld bistått i søket av omlag 50 savnede migranter sør i Middelhavet. Søket fortsetter utover dagen".Twittermeldingen i fra Kripos kom nylig tikkende inn på mobilen og slik har de tikket inn med jevne mellomrom det siste halvåret.Oppfølgingsmeldingen kom denne uka; " Siem Pilots søk etter savnede migranter er nå avsluttet. Dessverre uten å finne noen".For langt i fra alle klarer den strabasiøse ferden over Middelhavet.I 2015 registrerte FNs høykommissær for flyktninger at 3735 personer enten har omkommet eller er savnet under forsøket på å krysse Middelhavet. Antallet døde er trolig langt høyere.

OVer en million migranter kom seg velberget over Middelhavet i 2015. Dette bildet er fra Operasjon Triton.

- De er tross alt barn

Sorgen over de som ikke kommer fram er stor, men gleden og takknemligheten hos de mange som reddes er til gjengjeld enorm.- Så og si alle er utrolig takknemlige når Siem Pilot plukker dem opp, sier Lars.De gir tydelig uttrykk for det, ved å ta seg til hjerte eller ta Siem Pilots mannskap i hendene.- Det er en stor lettelse for migrantene når de skjønner at vi skal få dem trygt og sikkert i land.Lars forteller at hovedveksten av flyktninger er enslige menn.Han forteller også at det er et tosifret antall ulike nasjonaliteter de har reddet. - Mange av flyktningene vi har hjulpet har kommet i fra Sentral Afrika. I tillegg er det en del syrere, men det er kortere for dem å dra til Hellas i fra Tyrkia, langs den østre middelhavsruten.På den ene hentingen plukket Siem Pilot opp 100 enslige tenåringer.- Det var både gutter og jenter i alderen 12 til 18 år. Alle skjønner at den lille babyen som er på flukt med sin mor har det vanskelig, men tenk hvor fælt man har det som 12-13 åring, på flukt helt alene. Selv om enkelte av dem begynner å se voksne ut, har de et like stort behov for oppfølging. De er tross alt barn.

Glade barn ombord Siem Pilot. - I løpet av over 4000 personer vi tok ombord, så jeg ikke at en eneste unge hadde med seg en eneste leke. Så de ble jo kjempeglade når de fikk noen av oss, forteller Lars Meland.

Slåssing, dans og sang

Ombord Siem Pilot er de 35 ansatte. Når flyktningene kommer ombord har mannskapet et fast mønster de følger.Først må flyktningene klores på hender og føtter. De blir visitert med på tanke på sikkerhet i forhold til våpen og åpenbare verdigjenstander blir tatt, for å unngå at det gjøres handel og omsetting av verdisaker på dekket.

Siem Pilot har på det meste tatt ombord 970 migranter i fra et tosifret antall land.

- Deretter blir de registert og helsesjekket av lege og sykepleier. Til slutt får de utdelt teppe, vann og mat. De blir delt inn i soner, mannfolkene skilles i fra området med kvinner og barn.Stemningen ombord har variert.- Det har til tider vært slåsskamper mellom folkegrupper og det er veldig uheldig med så mange mennesker på dekk, derfor slår vi hardt ned på uromomenter.Det har også til tider vært både dans og sang ombord skipet.

Menneskehandel

Det er ikke alle ombord flyktningbåtene som er der for de rette grunnene.- Siem Pilot har silt ut passasjerer vi mistenker som organisatorer for menneskehandel.Meland forteller at de har gjort observasjoner i forkant, at de med hjelp av godt kamera- og kikkertsystem kan holde øye med båtene og se hvem som skiller seg ut i mengden.På bakgrunn av informasjonen gitt fra mannskapet ombord Siem Pilot, har italienske myndigheter pågrepet 32 mistenkte, opplyser Kripos.

Siem Pilot har silt ut passasjerer de mistenker som organisatorer for menneskehandel. Dette bildet er fra en av deres mange redningsoperasjoner.

Drømmer om Norge

Siem Pilot går inn til havn og overleverer flyktningene til italienske myndigheter.- Få flyktninger blir værende, de ønsker å bruke Italia som et springbrett videre.Flere av migrantene forteller Lars at de skal til Norge, - de har en generell oppfatning om at livet skal være bedre å leve her.Men etter ankomsten til Europa, har migrantene fortsatt en lang og strabasiøs ferd foran seg, før de eventuelt kommer fram her i nord.

Få flyktninger blir værende i Italia når de kommer i land der, noen forteller at de ønsker å dra til Norge.

En spesiell episode

Når han oppsummerer tiden ombord Siem Pilot, er det spesielt én episode som har satt sine spor.- Det kommer til å sitte i meg lenge.Siem Pilot fikk i august overlevert en ombygd fiskebåt i fra den italienske marinen. - Oppe på dekk var det 300 personer, under dekk viste det seg å være 49 omkomne.De første timene ble brukt til å få de levende over til Siem Pilot.- Siden Siem Pilot er den eneste båten i denne operasjonen som har et system for å håndtere større mengder lik - vi har blant annet en stor kjølecontainer ombord, fikk vi jobben.Det er per definisjon en italiensk oppgave å identifisere omkomne, men mannskapet ombord Siem Pilot gjør undersøkelser, tar bilder og merker seg kjennetegn som føres inn i Kripos sitt system.Han forteller at de omkomne var alle unge menn i tjueårsalderen.- De satt veldig tett rundt motoren, og var blitt forgiftet av eksos. Det ble en ganske spesiell situasjon, vi måtte fysisk hente hver og en av de omkomne opp på dekk. Det var en tungt jobb, i tillegg hadde vi varmen, og alle lukt- og synsinntrykkene. Vi sto på gjennom hele natta og etter seks-sju timer hadde vi tømt båten for døde personer.

Oppe på dekk var det 300 personer, under dekk viste det seg å være 49 omkomne. Mannskapet ombord Siem Pilot sto på gjennom hele natta for å få tømt båten for døde personer.

Takket nei

Lars sier han har vært med på en god del i løpet av sine 15 år i politiet.Derfor bommet han heller ikke så veldig, i forhold til hva han trodde ventet dem i Middelhavet.Lars fikk forespørsel om å dra nedover en tredje og siste runde i januar.Det takket han nei til.- Det var en helhetsvurdering. Både jeg og kona mi har jobbet ombord Siem Pilot. Ikke samtidig, siden vi har mindre barn hjemme, men vi syntes begge at vi hadde gjort en innsats. Samtidig ønsket jeg å fokusere på jobben her i Norge.Siem Pilot skal fortsette å operere i Middelhavet og i løpet av våren skal over 40 nye politifolk ut i Frontex-operasjoner.Siem Pilot skal bidra fram til slutten av april, men avtalen kan bli forlenget hvis Justisdepartementet og Frontex ser behovet.Lars forteller at det har vært stor interesse rundt det han og resten av mannskapet på Siem Pilot har opplevd.- Jeg har i flere runder vært på ulike barneskoler og hos forskjellige organisasjoner for å fortelle vår historie.Han sier det var godt å komme tilbake til trygge Norge igjen.- De små bagatellene som vi opplever som utfordringer her, er ingenting i forhold til hva folk som er i krise og nød opplever. Det har sittet igjen hos meg, siden hjemkomsten.

Lars og døtrene Hanna (9 år) til venstre, og Linnea (7 år).

Kommer til å ta seg opp

I den siste tiden, har det ikke vært like stort fokus i media, på de som krysser Middelhavet.- Det kan skyldes at medienes interesse har gått nedover, men også at antallet flyktninger som krysser akkurat nå er lavere.Grunnen til det, er at det også er vinter i Middelhavet med lavere temperaturer, vind og regn.- Men den ustabile situasjonen med tanke på krigen i Syria og den ytterliggående islamske terrorgruppen Boko Haram framvekst - for å nevne noe, gjør at folk fortsetter å legge ut på flukt, legger Meland til.- Så jeg vil gå sterkt ut i fra, at aktiviteten i Middelhavet kommer til å ta seg opp igjen så snart været blir bedre.

Større forståelse

Flyktningstrømmen har blitt en utfordring. Den utfordrer den sosiale og politiske situasjonen i hele Europa og i Norge.Lars Meland kan i forhold til sin stilling ikke kommentere nærmere rundt de flyktningrelaterte diskusjonene som foregår her hjemme.- Det får de som har makt og myndighet uttale seg om. Men jeg føler det er viktig å fortelle om det vi ombord Siem Pilot har opplevd. Det kan kanskje bidra til en større forståelse for flyktningene som kommer hit til lands.

Siem Pilot har reddet 12 340 mennesker. Akkurat nå er flyktningstrømmen litt mindre, men så fort det blir bedre vær kommer med sttor sannsynlig flyktningstrømmen til å ta seg kraftig opp igjen.

Norges bidrag i Middelhavet

•    I april 2015 bestemte den norske regjeringen at skipet Siem Pilot skulle sendes til Middelhavet, for å hjelpe til med håndteringen av flyktningkrisen.    Skipet har deltatt siden juni 2015, som er en del av innsatsen til EU-operasjonen Triton, ledet av Italia, i regi av det europeiske grensekontrollbyrået Frontex.    •    Siem Pilot er et forsyningsskip, bygd for for redningsoppdrag i Nordsjøen.Fartøyet  er nesten 90 meter langt og 20 meter bredt og kan ta ombord 800 mennesker. På det meste har det vært over 970 migranter ombord.    •    Regjeringen har gitt Politidirektoratet og Kripos ansvaret for den norske operasjonen.    •    Norge har også en redningsskøyte "Peter Henry Von Koss" i Middelhavet.    "Peter Henry von Koss" deltar i Operasjon Poseidon og er i første rekke egnet til å operere i indre havområder og patruljerer derfor strekninger rundt de greske øyene.    •    Siem Pilot har per 25. januar 2016 reddet 12 340 personer.        9419 av dem er menn, 2023 er kvinner, mens 898 er barn under 16 år.       De har hentet opp til sammen 57 døde personer.

Flyktningsituasjonen

•    I Flyktninghjelpens "Flyktningregnskap" for 2015, kommer det fram at 59,5 millioner på flukt. Det er tolv ganger Norges befolkning.Antall mennesker på flukt er det høyeste siden andre verdenskrig. Tallet gjelder både flyktninger som er internt fordrevet og som har krysset en landegrense.    •    Frontex opplyser at i 2014 var antallet migranter som krysset Middelhavet til Europa på 224 500.    De kunne også samme året opplyse, at det de siste 15 årene er over 22 000 mennesker som har druknet i forsøk på å ta seg sjøveien til Europa.Dette gjør Middelhavet til verdens farligste grense mellom land som ikke er i krig, og situasjonen beskrives som den største humanitære krisen i vår del av verden.    •    FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) opplyser at over en million migranter tok sjøveien til Europa i 2015 ( i desember var antallet 1.000.573).Rundt 844 000 kom til Hellas fra Tyrkia, Rundt 150 000 kom over fra Libya og til Italia.Omtrent 49 % av de som har krysset Middelhavet i 2015 kommer fra Syria, mens 21 prosent kommer fra Afghanistan.FNs høykommissær for flyktninger har registrert at 3735 personer enten har omkommet eller er savnet under forsøket på å krysse Middelhavet i 2015. Tallet er trolig langt høyere.     Kilder: nrk.no, aftenposten.no, flyktninghjelpen.no, unhcr.org, fn.no, politiet.no