I disse dager er skattelistene godt lesestoff. Avisene presenterer inntektstopper, formuetopper og hvem som betaler mest skatt. HF har også fått skattelistene og kan her presentere fjorårets tall for skatteyterne i Frøya og Hitra kommuner.

Personene med de største formuene i øyregionen finner vi udiskutabelt på Frøya. Her er det sju personer som har en formue over 10 mill.kroner. På Hitra er det til sammenligning bare en person med formue over 10 mill.kroner.

Når det gjelder inntektene i 2006 så er de noe annerledes fordelt. Rørlegger Harald Sæther på Dolmøya er den som i fjor tjente aller best i øyregionen. Hans inntekt var 4.167.781 kroner. Nest størst på Hitra er Odd Johan Kvakland, Sandstad, som både arbeider ved og er deleier i Vigor på Orkanger. Han hadde i fjor en inntekt på 3,1 mill.kroner. På tredjeplass følger Målfrid Os Strøm, Sandstad, med 2,1 mill.kroner. Hun solgte i fjor eiendommen Balsnesaunet og inntekten kommer fra salget.

På Frøya er det Gustav Witzøe som også tjener best. Inntekten var i fjor 3,5 mill.kroner. Nest best tjente Randi Oksvoll med 2,0 mill.kr. Hun solgte i fjor butikkene Mix & Match til Helge Gåsø. På de neste plassene følger Rolf M Hammervik og Helge Gåsø, begge med vel 1,6 mill.kr i inntekt.

To personer i øyregionen betaler over 1 mill.kroner i skatt. Gustav Witzøe med 1,5 mill.kr og Harald Sæther med 1,27 mill.kroner. På tredjeplass følger Odd Johan Kvakland med 957.839 kroner i skatt.