Hitra kommune har ansatt ny kommunaltekniker som skal være fagleder innenfor vann og avløp.

- Dette er en stilling som har stått ledig i over ett år. Eivind Johansen fra Kristiansund har takket ja til stillinga og starter i månedsskiftet mai/juni, orienterte rådmannen i formannskapsmøtet onsdag.