Kjell Børø vil bygge tre leilighetsbygg i to etasjer pluss parkeringsgarasje i sokkel, med til sammen 12 boenheter. Reguleringsplanen for Sætra boligfelt, del to, i Hestvika, der tomta ligger, tillater bare bygging i én etasje, pluss sokkel.

Derfor har Kystplan AS, på vegne av Børø, søkt om dispensasjon fra reguleringeplanen, til å bygge i to etasjer.

Rådmannens innstilling til teknisk komite er å innvilge dispensasjon, med vilkår om at byggene har mørke naturfarger, slik at de blir minst mulig dominerende og eksponerte i forhold til omgivelsene.

Teknisk komite skal ta stilling til saken 19.januar.