Å komme inn i Bewi Norplasta sine produksjonslokaler på Stjørdal, er som å komme rett inn i et framtids-scenario.

Her lager, løfter og stabler avanserte maskiner og roboter ulike plastprodukter i hurtig tempo.

Plastprodukter

- Bewi Nordplasta er en termoplastbedrift. Her produserer vi sprøytestøpte plastprodukter, forklarer fabrikksjef Morten Furunes, mens vi beveger oss rundt i det 4000 m2 store produksjonslokalet på Tangmoen like utenfor Stjørdal sentrum.

Bewi Norplasta leverer varierte produkter til mange ulike bransjer.

Blant produktene som det lages mest av ved fabrikken, finner man transportkasser og ulike oppbevaringskasser.

- Vi produserer også det meste av bøtter og spann, fra smått til opptil 100 liters store dunker, sier Furunes og holder opp ulike eksempler.

I tillegg lager de også større avfallsbeholdere, linestamper til fiskerinæringen, kofferter til verktøy og førstehjelpsutstyr. For å nevne noe.

Bewi Norplasta Bewi Norplasta leverer varierte produkter til mange ulike bransjer. Her pakker Jens Skjervold dekklokk til isolasjon.

Norplasta

Fabrikken Norplasta AS er langt i fra ny.

- Den ble etablert på Stjørdal allerede i 1947 og i starten ble det blant annet produsert vinylplater og husholdningsartikler her, smiler Furunes.

Siden oppstarten har fabrikken blitt kjøpt opp av ulike firma. Først Dyno Industrier AS i 1978 og deretter Polimoon i 1999, før de i januar 2011 ble kjøpt opp av Frøyaselskapet Bewi Drift Holding AS, som eier 100 prosent av fabrikken.

Etter oppkjøpet fikk den det nye firmanavnet Bewi Nordplasta AS.

Fabrikken Norplasta AS ble etablert på Stjørdal allerede i 1947. I januar 2011 ble fabrikken kjøpt opp av Frøyaselskapet Bewi Drift Holding AS.

Fra catering til Posten-kasser

I gjennom fabrikkens lange historie, har de hatt flere store milepæler.

Blant annet fikk de sin første ordre på cateringprodukter til SAS i 1960.

- Gjennom et over femti år langt kundeforhold har Norplasta produsert en betydelig andel artikler til flyselskapet, som fortsatt en av bedriftens største kunder.

7. Blant fabrikkens større milepæler er leveransen av cateringprodukt til SAS. Flyselskapet er fortsatt en av bedriftens største kunder.

Norplasta fikk i 1963 et kjempeordre på flaskekasser i plast på oppdrag fra norske bryggeri. Dette gjorde at det på få år ble helt slutt på bruken av trekasser til flaskene.

- I 1975 fikk Norplasta en større ordre i fra Schweppes i England og samme året etablertes Norplasta sitt datterselskap i Sverige.

Fabrikksjef Furunes forteller at Bewi Norplasta har sin egen utviklingsavdeling som utvikler og skreddersyr produkter til egen portefølje og på oppdrag fra kunder.

- I 2005 fikk Norplasta en stor ordre på å utvikle, produsere og levere 500.000 spesialkasser for Posten Norge. Disse kassene produseres fortsatt ved fabrikken i dag og er en av våre større milepæler i nyere tid.

I 2005 fikk Norplasta en stor ordre på å utvikle, produsere og levere 500.000 spesialkasser for Posten Norge. Disse kassene produseres fortsatt ved fabrikken i dag.

Leverer til alle de store

De velkjente Gildekassene, de blå Tine melkebrettene og soddbøttene i fra Inderøy Slakteri, blir produsert av Bewi Norplasta og står stablet høyt langs rullebåndene. Klare til å sendes ut til produsentene.

- Bewi Norplasta leverer produkter til så og si alle de store, slår fabrikksjefen fast og på Stjørdal produseres det blant annet ulike deler i plast, som sendes til Frøya.

Bewi leverer produkter til for eksempel Salmar, Marine Harvest, Lerøy, Hitramat og Seashell i øyregionen, sier Furunes.

Men Bewi Norplasta leverer ikke bare plastprodukt til produsenter her til lands.

- Fabrikken har en eksportandel på omlag 40 prosent og leverer plastprodukter på oppdrag fra industrien i utlandet også.

Blant annet er Svenska Retursystem, KLM, Finnair, Arla Foods, samt kjente merkenavn som Fiskars og Jordan på deres kundelister.

En av de største aktørene i Norden

Fra å være en fiskekasseprodusent på Frøya, har Bewi over årene utviklet seg til å bli en av de største aktørene i Norden, når det kommer til produksjon av såkalte EPS-produkter.

Materialet EPS- ekspandert polystyren, er en type termoplast. Det vil si plast som kan formes på nytt ved å varmes opp, i forhold til herdeplast. Det blir brukt i Bewi sin produksjon av kasser, emballasje og byggisolasjon.

Bewi Norplasta leverer plastprodukt som næringsmiddelemballasje, på oppdrag fra industrien i inn- og utland.

Bewi har i tillegg til hovedkontoret på Frøya, etter hvert fått flere lokasjoner rundt om i Norden.

I tilegg til å eie Bewi Norplasta, eier de også Bewi Polar i Troms, samt fabrikker i Sverige og Danmark.

Totalleverandør

Bewi hadde ikke en lignende fabrikk som Norplasta tidligere, sier Furunes.

- Og grunnen til at Bewi valgte å kjøpe opp Norplasta, er fordi vi ønsker å være en totalleverandør inn mot våre kunder.

I tillegg til å produsere kassene som varene leveres i, ønsker Bewi å satse mot næringsmiddeprodusenter med leveranser av ulik næringsmiddelemballasje.

Bewi har også fortsatt ekspansjonen videre.

- Etter oppkjøpet av Norplasta på Stjørdal, kjøpte Bewi opp Propac Folie og Film. Blant annet med tanke på å kunne lage næringsmiddelemballasje, som former og skåler i aluminium.

Stor maskinpark

Store sprøytestøpemaskiner laget av stål, som hver kan veie over ti tonn, står spredt utover i lokalet til Bewi Norplasta.

For siden overtakelsen i 2011 har det blitt investert i en stor maskinpark , som har automatisert produksjonen ved fabrikken betraktelig.

Siden overtakelsen av fabrikken i 2011, har Bewi investert i en stor maskinpark. Den har automatisert produksjonen ved fabrikken betraktelig.

- Bewi eier det meste av maskinparken selv. Hver maskin har kostet mellom 50 000 kroner til to millioner hver.

Produksjonen til Bewi Nordplasta blir i hovedsak maskinelt utført, så det er ikke mange mennesker å se "på gulvet".

- Vi har seksten ansatte på driftssiden og er avhengige av våre gode teknikere her på huset, sier Furunes.

Fullautomatiseringen har kostet.

Men litt etter litt er de i ferd med å tjene inn investeringene, sier Furunes.

- Det omsettes for litt over 100 millioner her i året. Vi har i tillegg hatt en en liten økning i produksjonen, så inntjening er det.

I forhold til tidligere eiere av Norplasta de senere år, har Bewi klart å gå i pluss, forteller Furunes, - så omstruktureringen har lønt seg.

Å komme inn i Bewi Norplasta sitt 4000 m2 store produksjonslokale på Stjørdal, er som å komme rett inn i et framtids-scenario med alle de avanserte maskinene og robotene i aksjon.

Deler på arbeidskompetanse

Langt flere mennesker er det på salg og administrasjonssiden av bedriften.

Bewi Norplasta har til sammen rundt 80 ansatte fordelt på hovedkontoret i Stjørdal, salgskontor på Østlandet og ved det heileide datterselskapet i Stockholm.

Ved kontorlokalene på Stjørdal holder det dessuten til en del øyværinger.

- Vi deler på arbeidskompetansen i Bewi, så derfor er det en del ansatte som pendler mellom Stjørdal og Frøya. At vi har økonomi og regnskap, samt innsalgsavdeling og hovedadministrasjon på Frøya, gir dessuten store driftfordeler for oss.

I tillegg er Stjørdal litt mer sentralt enn Frøya, smiler fabrikksjefen.

- Stjørdal er et kommunikasjonsknutepunkt med umiddelbar nærhet til Trondheim Lufthavn Værnes, Havna på Stjørdal, jernbanen, samt E6 og E14 mot Sverige. I tillegg er det kort vei herfra og inn til Trondheim.

Blant frøyværingene som er samlet ved kontoret på Stjørdal akkurat denne dagen, er Christian Bekken, administrerende direktør i Bewi Group, trainee Karl Erik Bekken og Jan Erik Kvingedal, produksjonsdirektør for alle fabrikkene i Bewi-konsernet.

- Dette er den andre siden av bedriften av bedriften vår, sier Jan Erik Kvingedal, når omvisningen nærmer seg slutten.

- Denne type fabrikk hører med i vårt segment. Fabrikken vår Bewi Norplasta er en av våre satsningsområder videre.

- Dette er den andre siden av bedriften av bedriften vår, sier Jan Erik Kvingedal (produksjonsdirektør for alle fabrikkene i Bewi-konsernet). Her med fabrikksjef for Bewi Norplasta Morten Furunes.