Fra 1. januar 2016 går politiet over fra 27 til 12 politidistrikter. Inntil videre skal alle kontakte politiet på samme måte som før, opplyser politiet.

- Fra 1. januar 2016 er det 12 politidistrikter i Norge. Hvert politidistrikt har en ny politimester som er ansvarlig for distriktet. Ut over dette vil det bli få eller ingen merkbare endringer for befolkningen fra årsskiftet. Det er da endringsarbeidet internt i politidistriktene skal starte, og det vil ta tid før vi får integrert de gamle organisasjonene til et nytt, enhetlig og operativt politidistrikt, sier Hege Marie Vikaune, kommuniksajonsrådgiver ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Tempoet i endringene internt i det enkelte politidistrikt vil kunne variere, opplyser poltiet. I løpet av 2016 er planen at alle politidistriktene skal være sammenslått også organisatorisk, personalmessig og driftsmessig. Unntaket er de nye operasjonssentralene, som i de fleste politidistriktene vil komme på plass i løpet av 2017.

- Publikums kontaktpunkt til politiet vil derfor være uendret en periode utover i 2016. Hvis man trenger pass, skal levere anmeldelse, eller kontakte politiet i forbindelse med andre saker, forholder man seg til sitt tidligere distrikts stasjoner og kontorer, eller ringer 02800, sier Vikaune.