Lederstafetten

Navn: Werner Kristiansen

Alder: 55

Bosted: Sistranda

Stilling: Daglig leder Frøya Bygg AS

1. Hvordan startet din bedrift?

- Jeg har vært snekker siden 1988. Starta for meg selv med enkeltmannsforetak i 2001. I 2010 gikk jeg sammen med Roy Kenneth Sundfjord og starta Frøya Bygg AS. Vi eier fifty-fifty i bedriften, og vi er nå syv ansatte inkludert oss selv.

2. Hvilke prosjekter jobber dere med akkurat nå?

- Vi har nettopp gjort ferdig en enebolig på Bekken, og holder på med en på Nabeita. Ellers er det 1000-vis av småoppdrag.

3. Hvor mange timer vil du anta du jobber i en gjennomsnittlig uke?

- Det blir cirka femti timer, vil jeg tro. Nesten hver dag blir det ett par-tre timer ekstra på kveldstid.

4. Hvordan vil du beskrive arbeidsdagen din?

-Den er voldsomt variert. Det er alt fra praktisk arbeid til kontorarbeid med fakturering og å regne på oppdrag.

5. Hvordan kobler du best fra jobben?

- Det gjør jeg på hytta i Børsa. Det kan bli litt snekkerarbeid på den også, men det blir annerledes, likevel.

6. Hvordan tror du dine ansatte ville beskrive deg som leder?

- Det har jeg litt vanskelig for å sette ord på...

7. Hvordan vil du beskrive deg selv som sjef?

- Jeg håper jeg er grei og inkluderende. Og tror ikke jeg er spesielt streng.

8. Ser du for deg at du skal være sjef/leder resten av yrkeslivet?

- Så gammel som jeg begynner å bli (55 år) så ser jeg ikke for meg å skifte beite. Satser på å holde ut ett ti års tid, før jeg pensjonerer meg.

9. Hva er den vanskeligste sjefsavgjørelsen du har tatt?

- Det er alltid ting som har med nedbemanning å gjøre. Det er ikke aktuelt nå, for det er mer enn nok å gjøre. Men det har vært tider tidligere da vi har måttet nedbemanne.

10. Hvilke fordeler og ulemper er det ved å drive en bedrift ytterst på Trøndelagskysten?

- Det er den kunnskapen vi har om lokalmiljøet, og den kunnskapen lokalmiljøet har om oss. Vi lever av vårt gode rykte.

11. Hvilke planer/visjoner har bedriften for fremtiden?

- Frøya Bygg AS kommer til å drive på med det samme som vi har gjort. Roy Kenneth og jeg er enige om at vi ikke skal vokse noe mer. Men vi har også stiftet et eiendomsselskap. Vi har kjøpt Skogly (det tidligere pensjonatet på Nesset) og bygget om til leiligheter. Det blir litt jobbing der framover.

12. Hva er din bedrifts styrke?

- Det jeg nevnte tidligere: vårt gode navn og rykte. Vi har holdt på i mange år, og folk kjenner oss.

13. Hvilket prosjekt mener du er det aller viktigst at lokalpolitikerene prioriterer de neste årene?

- Jeg begynner selv å bli i den alderen at jeg begynner å tenke på hvordan eldreomsorgen blir. Det tror jeg kommunen må prioritere framover, og jeg tror planene om nytt helsehus og omsorgsboliger er helt på sin plass.

14. Hvordan fungerer næringssamarbeidet mellom Hitra og Frøya?

- Vi har lite samarbeid med bedrifter på Hitra. Det er så stor aktivitet her på Frøya, at vi har mer enn nok med jobbene her. Jeg har ingenting imot hitterværinger, men vi trenger ikke å kjøre gjennom tunnelen for å få jobber.

15. Hvilken annen lokal bedrift vil du trekke frem, og hvorfor?

- Det må være Kisse (Christoffer Rabben - malerfirma). Han gjør en fantastisk bra jobb.

16. Hvilken leder bør vi intervjue neste gang?

- Jeg vil gjerne at dere intervjuer Kisse. Må jeg velge en hitterværing, så må det bli snekker Gunnar Kaasbøl.