Mange lag og foreninger får penger fra kommunen

foto