Kraftig økning i inntekter og overskudd ved Dolmsundet hotell i to år på rad