- Fergeforbindelsen er samfunnsøkonomisk lønnsom. Ikke påtrengende lønnsom, riktig nok, men bedre enn mange andre veiprosjekter som er gjennomført, sier professoren til avisa Tidens Krav (TK) i Kristiansund.

Trafikkanalysen fra Møreforsk opererer med en døgntrafikk fra 130 til 150 biler. Det vil igjen gi en økning i trafikken over Imarsundet og Seivika - Tømmervåg og en mindre økning gjennom Krifast. Rapporten regner også med at trafikken gjennom Hitratunnelen vil gå noe ned. Driftsinntektene på ferga er beregnet til 4,6 mill.kroner, men dette er langt fra nok til å dekke driftskostnader og investeringer til nye fergeleier og tilførselsveier, skriver TK.