Møtet starter med at virksomhetsleder ved Dyrøy skole gir en orientering om skolen. Det blir også innslag fra Frøya kulturskole.

Blant sakene som skal behandles, er evaluering av den interkommunale legevaktordninga, og spørsmålet om bakvaktsordninga skal forlenges med tre måneder.

Det knyttes også interesse til saken om Mausund svømmehall.

SE TV-OVERFØRING VIA DENNE LINKEN

Leieavtalen mellom Frøya kulturhus BA som utleier og Frøya kommue som leietaker skal opp til behandling, samt utvidelse av småbarnsavdelinga i Hamarvik barnehage.