Da gammelsjåen raste i sjøen, ga det enda mer ryddearbeid for Aksel (82)