I helga kunne man observere 30-40 mennesker i full gang med å sette opp master og montere antenner rett ovenfor hyttene på Fjellvær Gjestegård på Fjellværsøya på Hitra. Det er gjengen i Akademisk Radioklubb fra NTNU som deltar i konkurransen Nasjonal Field Day.

NFD er en aktivitetsdag som går ut på å sette opp og operere en stasjon uavhengig av faste strukturer og det offentlige el-nett.

- Konkurransen går ut på å kontakte flest mulig amatørradiostasjoner på 24 timer, forteller Frode Van der Meeren.

Utstyret må de ha med seg selv og rigge opp i løpet av 12 timer. Radioklubben har med seg tre master som rager over 10 meter over bakken. En av mastene er en gammel forsvarsmast de har lånt av Røde kors.

Kontaktet nesten alle land i verden

I fjor greide gjengen å kontakte over 900 radiostasjoner, men rekorden er på rundt 2500. Radiosignalene fra Fjellvær kan nå rundt hele verden under optimale forhold.

- I løpet av de 94 årene klubben har eksistert, har vi greid å kontakte hvert eneste land i verden, med unntak av en liten atoll i Stillehavet, der det bor 20 mennesker, forteller Van der Meeren.

Fjellvær Gjestegård ble valgt både på grunn av gode radioforhold, og fordi det var praktisk mulig å gi husrom til over 30 radioentusiaster. Tidligere har radioklubben brukt Brettingen fort som base.

Bruker som regel å vinne

Field Day er en konkurranse med deltakere i hele Europa. I fjor var det 82 deltakere fra Norge.

- Halvparten var fra vår radioklubb og vi bruker som regel å vinne, forteller van der Meeren. Field Day er like mye en øvelse som en konkurranse. Dersom det skulle skje en krise og all infrastruktur skulle bryte sammen, vil man fortsatt kunne benytte radio til kommunikasjon.

- Det er trening i å rigge opp og bruke utstyret, forteller van der Meeren.

Målet til radioklubben i år er å greie å kontakte flere stasjoner enn de greide i fjor, og det skal være fullt mulig i følge Van der Meeren.

Kontakt med 1.010

Mandag snakker vi igjen med Van der Meeren for å høre hvordan det har gått.

- Jo, vi fikk 1.006 kontakter totalt på MF/HF båndene, og for på satelitt. Poengmessig endte vi noenlunde rundt der vi var i fjor, så det var ikke så galt, sier han.  Det var litt nordlys utpå kvelden, og det påvirket nattforholdene en god del.

- Problemet med nordlys er at det får båndene som er vanlige å bruke om natten til å lukke seg, og de blir veldig svake, forklarer han.

Landets eldste

Akademisk Radioklubb er landets eldste amatørradioklub. Medlemmene holder normalt til på loftet av Studentersamfundet i Trondheim, og er en klubb primært bestående av studenter ved NTNU. Klubben deltar en gang i blant på konkurranser, men Field Day er desidert den største de er med på. Det som er spesielt med Field Day er at man ikke kan sende fra faste installasjoner, og må rigge alt like før konkurransen starter.

Frode van der Meeren
Trærne rundt masta byr på utfordringer.